Regulamente

01 - Măsuri și Reguli de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de Cult

Regulament privind Măsurile de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult și Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor și a candelelor. - 27.04.2021

Deschide document

02 - Organizarea și funcționarea Consiliului Local al Com. Câlnic

Regulament de organizare si funcționare a Consiliului Local al comunei Câlnic. - 25.06.2021

Deschide document

03 - Organizarea și funcționarea Serviciului Social Furnizat la Domiciliu - Com. Câlnic

Regulament de organizare si funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu, Centrul de Asistenta Comunitara - Baie sociala Câlnic. - 21.04.2021

Deschide document

04 - Acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Com. Câlnic

Regulament pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Câlnic. - 28.05.2021

Deschide document

05 - Activități Gospodărești, Curățenie, Întreținere și Păstrarea ordinii publice

Regulament pentru desfășurarea activităților de gospodărire, curățenie, întreținere, păstrarea liniștii și ordinii publice în comuna Câlnic. - 25.06.2021

Deschide document

06 - Închirierea Căminelor Culturale și a Cabanei Forestiere ale Com. Câlnic

Regulament pentru închirierea căminelor culturale și a cabanei forestiere ale com. Câlnic. - 25.06.2021

Deschide document

07 - Măsuri Metodologice, Organizatorice, Termene și Circulația proiectelor de hotărâri

Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri în cadrul UAT Câlnic. - 25.06.2021

Deschide document

08 - CLSU și COAT la Com. Câlnic - Structură Organizatorică, Atribuții, Funcționare, Dotări

Regulament privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea CLSU si COAT al comunei Câlnic. - 15.04.2021

Deschide document