Anunțuri Publice

Anunt - Selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de Consilier in dep. Financiar-Contabil - 10.05.2021

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia Primarului comunei Calnic nr. 190/2021, intrunita in data de 07.05.2021, 1n vederea selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante - consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Calnic, anunta selectarea dosarelor pentru concursul ce va avea loc in data de 14.05.2021 la sediul Primariei Com. Calnic.

Document
Măsuri și Reguli de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de Cult - 27.04.2021

Regulament privind Măsurile de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult și Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor și a candelelor. - 27.04.2021

Document
Invitație - Achiziție directă - Servicii pentru silvicutură conexe - 26.04.2021

Comuna Calnic, in calitate de autoritate contractanta, va solicita oferta de pret pentru achizitia directa Servicii pentru silvicultura conexe. Ofertele financiare se vor transmite pe adresa de e-mail: primaria_calnic@yahoo.com (pentru a se verifica toate ofertele depuse pentru acest anunt) pana la data de 04.05.2021, ora 16:30. Invitatia, caietul de sarcini si formularele pentru oferta sunt disponibile in atasament.

Document
Anunt concurs de recrutare ocupare funcție publica- Consilier grad profesional superior - 12.04.2021

Primăria comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de Consilier clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul financiar contabil. Dosarele de înscriere se depun în perioada 12.04.2021 - 04.05.2021. Pentru condițiile de participare și desfășurarea concursului vă rugăm să consultați atașamentul. Formularul de participare se poate descărca din pagina FORMULARE ONLINE (secțiunea Secretariat) de pe site-ul Primăriei Câlnic. - 12.04.2021

Document
Invitație ședinta ordinară din data de 31.03.2021

In temeiul prevederilor art. 133 alin(l), art. 134 alin. (5) lit. a indice 1 i lit. a indice 2, art. 135, i art. 137 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, la data de: 31.03.2021, ora 15,30 d-nul (d-na) consilier: 11 CONSILIERI este invitat sa participe Ia edinta publica ordinara a consiliului local al com. Calnic, ce va avea Joe la sediul Primariei comunei Calnic, jud. Alba.

Document
Anunț APIA privind arderea miriștilor - 23.03.2021

Comunicat de presă APIA: "Una dintre cerințele obligatorii pentru fermierii, care au depus cereri unice de plată, aferentă standardului GAEC 6 se referă la interdicția arderii miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente." Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007.

Document
Anunț - Proiect de buget 2021 - 23.03.2021

Anuț privind publicarea proiectului de buget al Com. Câlnic pentru anul 2021.

Document
Anunț - Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General Comună + Raport Final - 04.03.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General comună și Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General comună - 04.03.2021

Document
Anunț - Rezultate Selecție Dosare - Concurs pentru ocuparea postului de Secretar Comună - 01.03.2021

Anunt privind rezultatele selecției dosarelor înscrise la concurs pentru ocuparea postului de Secretar pentru com. Câlnic, ce va avea loc în data de 04.03.2021.

Document
Anunț - Redirecționează 3.5% din impozitul pe venituri și susține Asociația Resurse pentru Câlnic - 26.02.2021

Acum ai posibilitatea să susții activitatea Asociației Resurse pentru Câlnic prin completarea și depunerea formularului 230 pentru redirecționarea a 3.5% din impozitul pe venituri. Descarcă formularul completat din pagina FORMULARE ONLINE, sau te așteptăm la sediul Primăriei Câlnic pentru mai multe detalii. https://www.primaria-calnic.ro/formulare-online/

Document