Anunțuri Publice

Anunt - Concurs Ingrijitoare - 10.03.2020

Anuntul concursului pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitoare in cadrul proiectului Resurse pentru Calnic - Cresterea accesului la resurse la nivelul intregii comunitati POCU/138/4/1/114930

Document
Rezultate Concurs pentru ocuparea postului de Ingrijitoare - 10.03.2020

Rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitoare in cadrul proiectului POCU/138/4/1/114930 - "Resurse pentru Cilnic - Cresterea accesului la resurse la nivelul intregii comunitati"

Document
Anunt Public - Afișarea Publică a Documentelor Tehnice Ale Cadastrului - 22.02.2020

Anunț Public prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, UAT Câlnic.

Document
Anunt - Concurs Inspector debutant - Birou Achizitii Publice - 15.01.2020

UAT Comuna Câlnic, anunță concurs în data de 15.01.2020 proba scrisă ora 10:00 și interviu, la data afișării rezultatului probei scrise, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, la sediul instituției Primăriei Câlnic, strata Principală, nr. 20, în vederea ocupării postului vacant, funcția publică de execuție, Inspector debutant, Birou Achiziții Publice, UAT Câlnic, perioadă nedeterminată.

Document
Rezultate - Concurs Inspector debutant - Selectie dosar, interviu, proba scrisa - 15.01.2020

Rezultatele selecției dosarelor, a probei scrise și a interviului pentru ocuparea postului de Inspector debutant, Birou Achziții Publice, UAT Câlnic

Document
Rezultate Finale - Concurs Inspector debutant - Birou Achziții Publice - 15.01.2020

Rezultate finale pentru ocuparea postului de Inspector debutant - Birou Achiziții Publice, în cadrul UAT Câlnic.

Document
Concurs Consilier Informare - Proba scrisa - 19.12.2019

Rezultate proba scrisa pentru concursul de ocupare a functiei de Consilier Informare.

Document
Concurs Consilier Informare - Proba interviu - 19.12.2019

Rezultate interviu pentru concursul de ocupare a functiei de Consilier Informare.

Document
Rezultate finale Concurs Consilier Informare - 19.12.2019

Rezultate finale pentru concursul de ocupare a functiei de Consilier Informare.

Document