Anunțuri Publice

Anunt - rezultate proba interviu - ID post 569226

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea postului vacant de consilier in cadrul compartimentului Accesare si implementare proiecte, Resurse Umane si Relatii cu publicul din cadrul Primariei Calnic. Afisat astazi, 19.08.2022, ora 10:30.

Document
NOU! Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare - ,,Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, jud. Alba"- 18.08.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investitii ”Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Comuna Calnic, judetul Alba” Cod CPV 45000000-7 Lucrari de constructii. Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat. - 18.08.2022.

Document
Anunt - rezultate proba scrisa concurs - 16.08.2022

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea functilor vacante de consilier in cadrul Compartimentului Accesare si implementare proiecte, Resurse umane si Relatii cu publicul. - 16.08.2022

Document
Anunt - rezultate proba interviu - 16.08.2022

Rezultatele probei interviu a concursul pentru ocuparea functilor vacante de consilier in cadrul Compartimentului Accesare si implementare proiecte, Resurse umane si Relatii cu publicul. - 16.08.2022

Document
Anunt - concurs - Muncitor calificat - femeie de serviciu - 09.08.2022

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat (femeie de serviciu), conform următoarelor etape: - Proba scrisa - 01.09.2022, ora 10:00; - Proba practica - 06.09.2022, ora 10:00; - Proba interviu - 08.09.2022, ora 10:00. Concursul va avea loc la sediul institutiei. Pentru informatii suplimentare consultati atasamentul. - 09.08.2022

Document
Anunt - selectie dosare concurs ocupare functii publice de executie - 08.08.2022

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia Primarului com. Calnic nr. 336/2022 intrunita in data de 08.08.2022 in vederea selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie, vacante - consilier clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compatimentului Accesare si implementare proiecte, Resurse umane si Relatii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate a com. Calnic, ce va avea loc in data de 16.08.2022, comunica rezultatele selectiei dosarelor de inscriere. - Vezi atasament pentru detalii.

Document
Anunt - rezultate concurs - muncitor calificat - 19.07.2022

Rezultatele concursului pentru ocuparea functiei vacante de Muncitor calificat - 19.07.2022

Document
Anunt - concurs - Consilier Accesare si Implementare Proiecte - 13.07.2022

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a doua funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, compartimentul Accesare si Implementare proiecte. Concursul se va organiza la sediul Comunei Câlnic, nr. 20, jud. Alba, conform următoarelor etape: - Selectia dosarelor; - Proba scris; - Proba interviu. Pentru informatii suplimentare consultati atasamentul. - 13.07.2022

Document
Anunt selectie dosare - concurs muncitor calificat - 12.07.2022

Rezultatele selectiei dosarelor depuse de candidatii pentru prostul de muncitor calificat.

Document
Anunt - recrutare muncitor calificat - 27.06.2022

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat. Concursul se va organiza la sediul Comunei Câlnic, nr. 20, jud. Alba, conform următorului calendar: - Proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10:00; - Proba practică în data de 25.07.2022, ora 10:00; - Proba interviu în data de 27.07.2022, ora 10:00; Pentru informatii suplimentare consultati atasamentul. - 27.06.2022

Document