Anunțuri Publice

Anunț - Selecție Dosare - Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere - Secretar General al Comunei - 25.04.2023

Anunț privind selecția dosarelor pentru concursul pentru ocuparea funcției vacante de secretar general al Com. Câlnic. - 25.04.2023

Document
Anunț - Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere - Secretar General al Comunei - 05.04.2023

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de secretar general al comunei. Pentru regulamentul de organizare, documentatie si formulare de inscriere, accesati atasamentul. - 05.04.2023

Document
Anunț - Publicare Buget Inițial 2023 al Com. Câlnic - 03.01.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Câlnic, reprezentată prin Primar Bodea Lucian-Tiberiu vă aduce la cunoștință că în data de 03 Ianuarie 2023 s-a afișat la sediul Primăriei Câlnic, cât și pe site-ul instituției Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli Pentru Anul 2023 al Comunei Câlnic.

Document
Anunț - Prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - 22.11.2022

UAT Câlnic jud. Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 44, 46 și 52 UAT Câlnic, începând cu data de 07.12.2022 și până la data de 06.02.2023. - 22.11.2022

Document
Anunț - Deschidere oferte - 10.10.2022

PV nr. 5913 de deschidere a ofertelor încheiat astăzi, 10.10.2022, la sediul Primăriei Comunei Câlnic, jud. Alba, cu privire la licitația publică având ca obiect vânzarea a 4 imobile teren, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic, situate în intravilanul Comunei Câlnic.

Document
Anunț - Oferte de pret - 10.10.2022

PV nr. 5914/2022 de deschidere a ofertelor încheiat astăzi, 10.10.2022, la sediul Primăriei Comunei Câlnic, jud. Alba, cu privire la licitația publică având ca obiect vânzarea a 4 imobile teren, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic, situate în intravilanul Comunei Câlnic.

Document
Anunț - vânzare 4 terenuri - 15.09.2022

Anunț cu privire la punerea spre vânzare a 4 terenuri din domeniul privat al com. Câlnic - 15.09.2022

Document
Anunț - Licitație Publică Închiriere Cabinete Medicale - Com. Calnic - 02-09-2022

Anunț - LICITAȚIE PUBLICĂ DE ÎNCHIRIERE A UNUI NUMĂR DE 2 CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN CLĂDIREA ”DISPENSAR UMAN” DIN LOCALITATEA DEAL, COMUNA CÂLNIC, JUDEȚUL ALBA - 02.09.2022

Document
Anunț - rezultate concurs proba scrisă - Muncitor calificat (femeie de serviciu) - 01.09.2022

Rezultatele probei scrie la concursul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat (femeie de serviciu) organizata în 01.09.2022, începând cu ora 10:00 la sediul Primăriei Com. Câlnic. - 01.09.2022

Document
Anunț - rezultate concurs proba practică - Muncitor calificat (femeie de serviciu) - 01.09.2022

Rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat (femeie de serviciu) organizata în 01.09.2022, începând cu ora 10:00 la sediul Primăriei Com. Câlnic. - 01.09.2022

Document