Anunțuri Publice

Anunt - Amânare Concurs Bibliotecar - 23.04.2020

Comisia de concurs anunță amânarea concursului de bibliotecar pentru o dată anunțată ulterior din cauza numărului mare de candidați înscriși ce depășesc numărul de persoane prevăzut de Ordonanțele de Urgență din cauza COVID-19.

Document
Rezultate - Concurs Consilier - Birou Financiar-Contabil, Birou Registru Agricol - Selectie dosar, interviu, proba scrisa - 16.04.2020

Rezultatele selecției dosarelor, a probei scrise și a interviului pentru ocuparea postului de: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document
Rezultate Finale - Concurs Consilier - Birou Financiar Contabil, Birou Registru Agricol - 16.04.2020

Rezultate finale pentru ocuparea postului de: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document
Anunt - Concurs Bibliotecar și Concurs Șef SVSU - 20.03.2020

Primăria Comunei Câlnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante - personal contractual. Posturile pentru care se organizează concursul sunt: 1. Bibliotecar, din cadrul Compartimentului Cultură; 2. Șef SVSU, din cadrul Serviciului Voluntar de Situații de Urgență. Proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2020, la ora 10:00, la sediul Primăriei Câlnic, str. Principală nr. 20. Interviul va avea loc în data de 30.04.2020, începând cu ora 10:00 la sediul Primăriei Câlnic, str. Principală nr. 20. Dosarele se depun până la data de 23.04.2020, inclusiv, la sediul Primăriei din Câlnic, str. Principală nr. 20.

Document
Anunt - Concurs Consilier (2 posturi) - Birou Financiar Contabil și Birou Registru Agricol - 16.03.2020

UAT Comuna Câlnic, anunță concurs la data de 16.04.2020 la sediul instituției Primăriei Câlnic, strata Principală, nr. 20, în vederea ocupării postului vacant: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document
Anunt - Concurs Ingrijitoare - 10.03.2020

Anuntul concursului pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitoare in cadrul proiectului Resurse pentru Calnic - Cresterea accesului la resurse la nivelul intregii comunitati POCU/138/4/1/114930

Document
Rezultate Concurs pentru ocuparea postului de Ingrijitoare - 10.03.2020

Rezultatele finale pentru ocuparea postului vacant de Ingrijitoare in cadrul proiectului POCU/138/4/1/114930 - "Resurse pentru Cilnic - Cresterea accesului la resurse la nivelul intregii comunitati"

Document
Anunt Public - Afișarea Publică a Documentelor Tehnice Ale Cadastrului - 22.02.2020

Anunț Public prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, UAT Câlnic.

Document
Anunt - Concurs Inspector debutant - Birou Achizitii Publice - 15.01.2020

UAT Comuna Câlnic, anunță concurs în data de 15.01.2020 proba scrisă ora 10:00 și interviu, la data afișării rezultatului probei scrise, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, la sediul instituției Primăriei Câlnic, strata Principală, nr. 20, în vederea ocupării postului vacant, funcția publică de execuție, Inspector debutant, Birou Achiziții Publice, UAT Câlnic, perioadă nedeterminată.

Document
Rezultate - Concurs Inspector debutant - Selectie dosar, interviu, proba scrisa - 15.01.2020

Rezultatele selecției dosarelor, a probei scrise și a interviului pentru ocuparea postului de Inspector debutant, Birou Achziții Publice, UAT Câlnic

Document