Anunțuri Publice

Anunt - Privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata

Anunt privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 marite 1945 precum si celor deportate in strainatate ori consitituie in prizonieri conform prevederilor Legii 232/2020 din 5 noimbrie 2020., pentru modificarea si completarea Decretului lege nr. 118/1990

Document
Materialele 1 și 2 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 1 și 2 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Materialele 3 - 23 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 3 - 23 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Materialele 24 - 37 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 24 - 37 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Invitație de participare - Proiect: Construire punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, jud. Alba

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate + documentatie obtinere avize la obiectivul de investitii "Constructie punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, judetul Alba'. COD CPV - 79314000 - 8. 14.06.2021

Document
Formulare participare Proiect: Construire punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, jud. Alba

Formulare pentru participarea la selectia furnizorului pentru servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru proiect: Constructie punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic jud. Alba - 14.06.2021

Document
Rezultate Finale Concurs pentru ocuparea functiei de consilier in compartimentul Financiar-Contabil - 20.05.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier in compartimentul Financiar-Contabil al Primariei Com. Calnic. - 20.05.2021

Document
Anunt rezultate concurs compartiment financiar contabil - 14.05.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant in compartimentul financiar contabil al Primariei Com. Calnic. - 14.05.2021

Document
Anunt - Selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de Consilier in dep. Financiar-Contabil - 10.05.2021

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia Primarului comunei Calnic nr. 190/2021, intrunita in data de 07.05.2021, 1n vederea selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante - consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Calnic, anunta selectarea dosarelor pentru concursul ce va avea loc in data de 14.05.2021 la sediul Primariei Com. Calnic.

Document
Măsuri și Reguli de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de Cult - 27.04.2021

Regulament privind Măsurile de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult și Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor și a candelelor. - 27.04.2021

Document