Anunțuri Publice

Anunt - Licitatie Inchiriere Pasune Comunala - 03.06.2020

Anunț licitație publică pentru închirierea pășunii comunale, din data de 25.06.2020

Document
Regulament - Comportament în caz de cutremur - 2020

Publicarea regulamentului referitor la Comportarea în caz de cutremur.

Document
Regulament - Conduta in situatia descoperirii elementelor de munitie neexplodata ramase din timpul conflictelor armate

Publicarea regulamentului referitor la Condutia în situația descoperirii elementelor de muniție neexplodată, rămase din timpul conflictelor armate

Document
Anunț Public - Decizia Etapei de Încadrare - Comuna Câlnic - 28.04.2020

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare - Proiect "Modificare de Tema (relocare statie de epurare) a Lucrarii << Canalizare Menajera si Statie de Epurare cu Racord Electric >> Comuna Calnic, Jud. Alba A.C. nr. 81/16.10.2019".

Document
Rezultate - Concurs Șef SVSU - 27.04.2020

Rezultatele selecției dosarelor, a probei scrise și a interviului pentru ocuparea postului de Șef SVSU din cadrul Serviciului Voluntar de Situații de Urgență al Primăriei Câlnic

Document
Anunt - Amânare Concurs Bibliotecar - 23.04.2020

Comisia de concurs anunță amânarea concursului de bibliotecar pentru o dată anunțată ulterior din cauza numărului mare de candidați înscriși ce depășesc numărul de persoane prevăzut de Ordonanțele de Urgență din cauza COVID-19.

Document
Rezultate - Concurs Consilier - Birou Financiar-Contabil, Birou Registru Agricol - Selectie dosar, interviu, proba scrisa - 16.04.2020

Rezultatele selecției dosarelor, a probei scrise și a interviului pentru ocuparea postului de: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document
Rezultate Finale - Concurs Consilier - Birou Financiar Contabil, Birou Registru Agricol - 16.04.2020

Rezultate finale pentru ocuparea postului de: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document
Anunt - Concurs Bibliotecar și Concurs Șef SVSU - 20.03.2020

Primăria Comunei Câlnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante - personal contractual. Posturile pentru care se organizează concursul sunt: 1. Bibliotecar, din cadrul Compartimentului Cultură; 2. Șef SVSU, din cadrul Serviciului Voluntar de Situații de Urgență. Proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2020, la ora 10:00, la sediul Primăriei Câlnic, str. Principală nr. 20. Interviul va avea loc în data de 30.04.2020, începând cu ora 10:00 la sediul Primăriei Câlnic, str. Principală nr. 20. Dosarele se depun până la data de 23.04.2020, inclusiv, la sediul Primăriei din Câlnic, str. Principală nr. 20.

Document
Anunt - Concurs Consilier (2 posturi) - Birou Financiar Contabil și Birou Registru Agricol - 16.03.2020

UAT Comuna Câlnic, anunță concurs la data de 16.04.2020 la sediul instituției Primăriei Câlnic, strata Principală, nr. 20, în vederea ocupării postului vacant: 1. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Financiar Contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post; 2. Consilier, Clasa I grad profesional debutant, nivelul studiilor S la Compartimentul Patrimoniu, Registru Agricol, Fond Funciar și Urbanism, din aparatul de specialitate al primarului comunei Câlnic, Județ Alba - 1 post.

Document