Achiziții Publice

Invitatie de participare si Caiet de sarcini - "Lucrari de amenajare a parcarii din curtea Primariei Calnic" - 18.04.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investitii "Lucrari de amenajare a parcarii din Curtea Primariei". Cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate.

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat.

Document PDF
Invitatie de participare si Caiet de sarcini - Servicii elaborare documentatie tehnico-economica - "Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Com. Calnic jud. Alba" - 10.03.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice faza Proiect Tehnic si detalii executie la obiectivul de investitii "Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Comuna Calnic, judetul Alba ". COD CPV -71322000-1.

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat.

Document PDF