Achiziții Publice

Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare - ,,Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" - documentatie partea 3 - 24.03.2023

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investiti ”Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" Cod CPV 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale .

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat - partea 3.

Document PDF
Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare - ,,Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" - documentatie partea 2 - 24.03.2023

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investiti ”Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" Cod CPV 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale .

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat - partea 2.

Document PDF
Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare - ,,Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" - documentatie partea I - 24.03.2023

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investiti ”Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în Comuna Câlnic, jud. Alba" Cod CPV 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale .

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat - partea 1.

Document PDF
NOU! Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare - ,,Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, jud. Alba"- 18.08.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investitii ”Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Comuna Calnic, judetul Alba” Cod CPV 45000000-7 Lucrari de constructii.

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat. - 18.08.2022.

Document PDF
Invitatie de participare, caiet de sarcini și temă de proiectare (documentație actualizată) - ,,Construire punte pietonală peste Valea Câlnicului, Comuna Câlnic, jud. Alba"- 11.08.2022.

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de lucrari la obiectivul de investitii ”Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Comuna Calnic, judetul Alba” Cod CPV 45000000-7 Lucrari de comstructii Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat.
Documentație actualizată la data de 11.08.2022.

Document PDF
Invitatie de participare si Caiet de sarcini - "Lucrari de amenajare a parcarii din curtea Primariei Calnic" - 18.04.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate la obiectivul de investitii "Lucrari de amenajare a parcarii din Curtea Primariei". Cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate.

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat.

Document PDF
Invitatie de participare si Caiet de sarcini - Servicii elaborare documentatie tehnico-economica - "Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Com. Calnic jud. Alba" - 10.03.2022

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice faza Proiect Tehnic si detalii executie la obiectivul de investitii "Construire punte pietonala peste valea Calnicului, Comuna Calnic, judetul Alba ". COD CPV -71322000-1.

Pentru termene, caiet de sarcini si alte detalii, consultati documentul atasat.

Document PDF