Monitorul Oficial Local

Anunțuri Publice

Anunt - rezultate concurs - muncitor calificat - 19.07.2022

Rezultatele concursului pentru ocuparea functiei vacante de Muncitor calificat - 19.07.2022

Document
Anunt - concurs - Consilier Accesare si Implementare Proiecte - 13.07.2022

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a doua funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, compartimentul Accesare si Implementare proiecte. Concursul se va organiza la sediul Comunei Câlnic, nr. 20, jud. Alba, conform următoarelor etape: - Selectia dosarelor; - Proba scris; - Proba interviu. Pentru informatii suplimentare consultati atasamentul. - 13.07.2022

Document
Anunt selectie dosare - concurs muncitor calificat - 12.07.2022

Rezultatele selectiei dosarelor depuse de candidatii pentru prostul de muncitor calificat.

Document
Anunt - recrutare muncitor calificat - 27.06.2022

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat. Concursul se va organiza la sediul Comunei Câlnic, nr. 20, jud. Alba, conform următorului calendar: - Proba scrisă în data de 19.07.2022, ora 10:00; - Proba practică în data de 25.07.2022, ora 10:00; - Proba interviu în data de 27.07.2022, ora 10:00; Pentru informatii suplimentare consultati atasamentul. - 27.06.2022

Document
Anunt Prealabil - Privind inceperea publicității imobiliare „PNCCF – PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ’’ - 31.05.2022

Primăria Comunei Câlnic, din județul Alba, anunță începerea publicității imobiliare pe raza UAT Calnic, Satul Deal, începând cu data de 02.06.2022 până în data de 01.07.2022, la sediul Primăriei Câlnic, Județul Alba. Sectoarele cadastrale fiind: - 44 loc numit ’’Laburi’’ - 46 loc numit ’’Calea Pietrii partea Stanga’’ - 52 loc numit ’’Vii Calea Câlnicului’’ Proprietarii de pe sectoarele enumerate sunt rugați să se prezinte la sediul Primariei Câlnic cu actele de proprietate care stau la baza terenurilor aferente sectoarelor enumerate cât și a actelor de stare civilă.

Document
Anunt - privind inscrierea in lista candidaților pentru personalul de recensămant in vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu - 14.02.2022

Anunț privind inscrierea in lista candidaților pentru personalul de recensămant in vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu - 14.02.2022

Document
Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile legii 544/2001 - 10.02.2022

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - 10.02.2022

Document
Anunț - Publicare Buget Inițial 2022 al Com. Câlnic - 12.01.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Câlnic, reprezentată prin Primar Bodea Lucian-Tiberiu vă aduce la cunoștință că în data de 12 Ianuarie 2022 s-a afișat la sediul Primăriei Câlnic, cât și pe site-ul instituției Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli Pentru Anul 2022 al Comunei Câlnic.

Document
Anunț - Privind Termenele pentru declararea datelor pentru inscrierea in Registrul Agricol si Sanctiunile aferente nerespectarii acestor termene - 12.01.2022

Anunț privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol și sancțiunile aferente pentru nerespectarea acestor termene. - 12.01.2022

Document
Anunț concurs recrutare - posturi contractuale de execuție din cadrul proiectului Resurse pentru Câlnic-Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități POCU/138/4/1/114930 - 12.10.2021

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale de execuție vacante în cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului Resurse pentru Câlnic - Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități - POCU/138/4/1/114930, posturi în afara organigramei. - 12.10.2021

Document

Hotărâri ale Consiliului Local

Alegeri 2020

PV Propunere candidatură Primar Bodea Lucian Tiberiu - candidat independent - 12.08.2020

Propunere candidatură Primar Bodea Lucian Tiberiu - candidat independent si PV de afisare

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local - alianta USR PLUS - 12.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local - alianta USR PLUS si PV de afisare

Document
PV Propunere candidatură Primar Tomescu Claudiu - PMP - 12.08.2020

Propunere candidatură Primar Tomescu Claudiu - PMP si PV de afisare

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local PMP - 12.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local PMP si PV de afisare

Document
PV Propunere candidatură Primar Oancea Ioan - PNL - 12.08.2020

Propunere candidatură Primar Oancea Ioan - PNL si PV de afisare

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local PNL - 12.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local PNL si PV de afisare

Document
PV Propunere candidatură Primar Cuntan Ioan - PSD - 12.08.2020

Propunere candidatură Primar Cuntan Ioan - PSD si PV de afisare

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local PSD - 12.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local PSD si PV de afisare

Document
Anunt - Numarul minim al sustinatorilor pentru depunerea candidaturii - 11.08.2020

Anunț cu privire la numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor pe raza Circumscripției electorale comunale nr. 21 Câlnic. Potrivit art. 48 al. 2 și 50 din Legea nr. 115/2015, coroborat cu art. 3 din Legea nr. 84/2020, numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor pe raza Circumscripției electorale comunale nr. 21 Câlnic este de 50.

Document
PV Stabilirea numar alegatori - 10.08.2020

Hotărârea nr.01 / 10.08.2020 privind stabilirea numărului de susținători și PV de afișare

Document