Monitorul Oficial Local

Anunțuri Publice

Anunt - Privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata

Anunt privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 marite 1945 precum si celor deportate in strainatate ori consitituie in prizonieri conform prevederilor Legii 232/2020 din 5 noimbrie 2020., pentru modificarea si completarea Decretului lege nr. 118/1990

Document
Materialele 1 și 2 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 1 și 2 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Materialele 3 - 23 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 3 - 23 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Materialele 24 - 37 pentru Ședința ordinara din data de 25.06.2021

Materialele 24 - 37 pentru Ședința ordinara a Consiliului Local al Com. Calnic din data de 25.06.2021

Document
Invitație de participare - Proiect: Construire punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, jud. Alba

COMUNA CALNIC, in calitate de autoritate contractanta, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de prestari Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate + documentatie obtinere avize la obiectivul de investitii "Constructie punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, judetul Alba'. COD CPV - 79314000 - 8. 14.06.2021

Document
Formulare participare Proiect: Construire punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic, jud. Alba

Formulare pentru participarea la selectia furnizorului pentru servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru proiect: Constructie punte pietonala peste Valea Calnicului in comuna Calnic jud. Alba - 14.06.2021

Document
Rezultate Finale Concurs pentru ocuparea functiei de consilier in compartimentul Financiar-Contabil - 20.05.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier in compartimentul Financiar-Contabil al Primariei Com. Calnic. - 20.05.2021

Document
Anunt rezultate concurs compartiment financiar contabil - 14.05.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant in compartimentul financiar contabil al Primariei Com. Calnic. - 14.05.2021

Document
Anunt - Selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de Consilier in dep. Financiar-Contabil - 10.05.2021

Comisia de concurs constituita prin Dispozitia Primarului comunei Calnic nr. 190/2021, intrunita in data de 07.05.2021, 1n vederea selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante - consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Calnic, anunta selectarea dosarelor pentru concursul ce va avea loc in data de 14.05.2021 la sediul Primariei Com. Calnic.

Document
Măsuri și Reguli de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de Cult - 27.04.2021

Regulament privind Măsurile de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult și Reguli de prevenire a incendiilor la utilizarea lumânărilor și a candelelor. - 27.04.2021

Document

Hotărâri ale Consiliului Local

Alegeri 2020

PV pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 217-218 - 24.09.2020

Proces Verbal nr. 138 / 24.09.2020 - pentru completarea Birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 217-218 din Circumscripția Electorală nr. 21 Câlnic

Document
PV Numărul de candidați propuși pentru alegerile din 27.09.2020 - 23.09.2020

Proces Verbal nr. 128/23.09.2020 - privind numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru Consiliul Județean și Președintele Consiliului Județean Alba, respectiv pentru Consiliul Local și Primar al Comunei Câlnic la alegerile din 27.09.2020.

Document
Comunicat 23.09.2020 - ședință privind completarea secțiilor de votare

Comunicat: Față de dispozițiile art. 5 alin 1 din Hotărârea nr. 77/04.09.2020 vă comunicăm că la data de 24.09.2020 ora 15:30 va avea loc ședința de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile locale din 27.09.2020 în circumscripția comunei Câlnic. Data: 23.09.2020

Document
Hotătrârea nr. 14 al BEC cir. nr. 21 Câlnic privind machetele buletinului de vot - 03.09.2020

Hotarare si machete BV pentru alegerea primarului si a consiliului local la alegerile din 27 Septembrie 2020 - Circumscriptia 21 Câlnic

Document
PV De stabilire a ordinii pe buletinele de vot - 26.08.2020

Procesul verbal de stabilire a ordinii pe buletinele de vot si PV de afisare, din data de 26 August 2020.

Document
PV Rămânere definitivă a candidaturilor - 24.08.2020

Proces Verbal nr. 63/24.08.2020, privind rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile administrației publice locale din data de 27 Septembrie 2020.

Document
Hotărâri Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ale BEC nr.21 Câlnic - 19.08.2020

Hotărârile Biroului Electoral de Circumscripție nr. 21 Câlnic, nr. 3 - 13, cu privire la admiterea candidaturilor depuse.

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local - PRO EUROPA - 18.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local - PRO EUROPA si PV de afisare

Document
PV Propunere lista d ecandidati pentru consiliul local PRO ROMANIA - 18.08.2020

Propunere lista d ecandidati pentru consiliul local PRO ROMANIA si PV de afisare

Document
PV Propunere candidat independent consiliul local - Badila Ioan - 12.08.2020

Propunere candidat independent consiliul local - Badila Ioan si PV de afisare

Document