Monitorul Oficial Local

Anunțuri Publice

Anunt - privind inscrierea in lista candidaților pentru personalul de recensămant in vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu - 14.02.2022

Anunț privind inscrierea in lista candidaților pentru personalul de recensămant in vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu - 14.02.2022

Document
Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile legii 544/2001 - 10.02.2022

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - 10.02.2022

Document
Anunț - Publicare Buget Inițial 2022 al Com. Câlnic - 12.01.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Câlnic, reprezentată prin Primar Bodea Lucian-Tiberiu vă aduce la cunoștință că în data de 12 Ianuarie 2022 s-a afișat la sediul Primăriei Câlnic, cât și pe site-ul instituției Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli Pentru Anul 2022 al Comunei Câlnic.

Document
Anunț - Privind Termenele pentru declararea datelor pentru inscrierea in Registrul Agricol si Sanctiunile aferente nerespectarii acestor termene - 12.01.2022

Anunț privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol și sancțiunile aferente pentru nerespectarea acestor termene. - 12.01.2022

Document
Anunț concurs recrutare - posturi contractuale de execuție din cadrul proiectului Resurse pentru Câlnic-Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități POCU/138/4/1/114930 - 12.10.2021

Primăria Comunei Câlnic, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale de execuție vacante în cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului Resurse pentru Câlnic - Creșterea accesului la resurse la nivelul întregii comunități - POCU/138/4/1/114930, posturi în afara organigramei. - 12.10.2021

Document
Anunt rezultate interviu muncitor calificat - 05.10.2021

Publicarea rezultatelor interviului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat în cadrul Primăriei Com. Câlnic din data de 05.10.2021

Document
Anunt rezultate proba practică muncitor calificat - 05.10.2021

Afișarea rezultatelor pentru proba practică din cadrul concursului de ocupare a postului vacant de muncitor calificat în cadrul Primăriei Com. Câlnic din data de 05.10.2021.

Document
Anunt rezultate proba scrisa muncitor calificat - 01.10.2021

Rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat al Primariei Com. Calnic. - 01.10.2021

Document
Anunț - Selecție dosare concurs - Muncitor Calificat - 24.09.2021

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului comunei Câlnic nr. 373/2021, întrunită în data de 24.09.2021, în vedere selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat, ce va avea loc în data de 01.10.2021, comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere (document atașat). Concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat va avea loc în data de 01.10.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Câlnic.

Document
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de muncitor calificat - 08.09.2021

Anunț 08.09.2021: Primăria Comunei Câlnic, jud. Alba organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor calificat.

Document

Hotărâri ale Consiliului Local

Alegeri 2020

PV pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 217-218 - 24.09.2020

Proces Verbal nr. 138 / 24.09.2020 - pentru completarea Birourilor electorale ale secțiilor de votare nr. 217-218 din Circumscripția Electorală nr. 21 Câlnic

Document
PV Numărul de candidați propuși pentru alegerile din 27.09.2020 - 23.09.2020

Proces Verbal nr. 128/23.09.2020 - privind numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru Consiliul Județean și Președintele Consiliului Județean Alba, respectiv pentru Consiliul Local și Primar al Comunei Câlnic la alegerile din 27.09.2020.

Document
Comunicat 23.09.2020 - ședință privind completarea secțiilor de votare

Comunicat: Față de dispozițiile art. 5 alin 1 din Hotărârea nr. 77/04.09.2020 vă comunicăm că la data de 24.09.2020 ora 15:30 va avea loc ședința de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile locale din 27.09.2020 în circumscripția comunei Câlnic. Data: 23.09.2020

Document
Hotătrârea nr. 14 al BEC cir. nr. 21 Câlnic privind machetele buletinului de vot - 03.09.2020

Hotarare si machete BV pentru alegerea primarului si a consiliului local la alegerile din 27 Septembrie 2020 - Circumscriptia 21 Câlnic

Document
PV De stabilire a ordinii pe buletinele de vot - 26.08.2020

Procesul verbal de stabilire a ordinii pe buletinele de vot si PV de afisare, din data de 26 August 2020.

Document
PV Rămânere definitivă a candidaturilor - 24.08.2020

Proces Verbal nr. 63/24.08.2020, privind rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile administrației publice locale din data de 27 Septembrie 2020.

Document
Hotărâri Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ale BEC nr.21 Câlnic - 19.08.2020

Hotărârile Biroului Electoral de Circumscripție nr. 21 Câlnic, nr. 3 - 13, cu privire la admiterea candidaturilor depuse.

Document
PV Propunere lista de candidati pentru consiliul local - PRO EUROPA - 18.08.2020

Propunere lista de candidati pentru consiliul local - PRO EUROPA si PV de afisare

Document
PV Propunere lista d ecandidati pentru consiliul local PRO ROMANIA - 18.08.2020

Propunere lista d ecandidati pentru consiliul local PRO ROMANIA si PV de afisare

Document
PV Propunere candidat independent consiliul local - Badila Ioan - 12.08.2020

Propunere candidat independent consiliul local - Badila Ioan si PV de afisare

Document