Formulare Online

1. Impozite și taxe

Formularul 230 pentru redirecționarea a 3.5% pe impozitul pe venit către ONG-uri și prezentarea Asociației Resurse pentru Câlnic.
Descarcă FormularulPrezentarea Asociatiei
CERERE pentru eliberarea unui Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate la bugetul local.
Descarcă
CERERE pentru eliberarea unui Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate la bugetul local.
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit clădiri persoane fizice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit terenuri persoane fizice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit clădiri persoane juridice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit terenuri persoane juridice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit mijloace de transport sub 12 tone persoane fizice și juridice
Descarcă
DECLARAŢIE FISCALĂ - impozit mijloace de transport peste 12 tone persoane fizice și juridice
Descarcă

2. Secretariat

FORMULAR TIP DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Descarcă

3. Arhivă

CERERE - Eliberare documente Arhivă
Descarcă

4. Registru Agricol

REGULAMENT - Obligațiile persoanelor fizice și juridice cu privire la Registru Agricol
Descarcă
DECLARAŢIE ȘI CERERE - pentru înscrierea și completarea Registrului Agricol
Descarcă
PROCES VERBAL - eliberare certificat de producător
Descarcă
CERERE - eliberare certificat de producător
Descarcă
TABEL CENTRALIZATOR TERENURI APIA
Descarcă
CERERE - Eliberare adeverință APIA
Descarcă
CERERE - Adeverință pentru schimbare domiciliu sau obținere viză de flotant
Descarcă
CERERE - Înscriere sau scădere RGA
Descarcă
CERERE - Eliberare acte Registru Agricol
Descarcă
Listă - acte necesare legea 17/2014 - Vânzare Teren Extravilan
Descarcă
CERERE - pentru afișarea ofertei de vânzare teren extravilan Persoane Fizice
Descarcă
CERERE - pentru afișarea ofertei de vânzare teren extravilan Persoane Juridice
Descarcă
FORMULAR - Ofertă de Vânzare teren extravilan Persoane Fizice
Descarcă
FORMULAR - Ofertă de Vânzare teren extravilan Persoane Juridice
Descarcă

5. Asistență Socială

Adeverință Angajator ICC (model 2017)
Descarcă
Cerere - pentru Anchetă Socială - handicap adulți
Descarcă
Cerere - pentru Anchetă Socială - handicap minori
Descarcă
Cerere - pentru Anchetă Socială - pentru orientarea școlară a copilului
Descarcă
Cerere - Indemnizație pentru persoanele cu handicap grav
Descarcă
Cerere - Indemnizație pentru creșterea copilului (model 2016)
Descarcă
Cerere - Tichere Grădiniță
Descarcă
Cerere - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descarcă
Cerere - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Descarcă
Declarație ASF - privind modificarea situației social-economică sau administrativă a familiei ce ar putea conduce la modificarea, încetarea sau suspendarea beneficiului.
Descarcă
Declarație VMG - privind modificarea situației social-economică sau administrativă a familiei ce ar putea conduce la modificarea, încetarea sau suspendarea beneficiului.
Descarcă
Declarație Mama - pentru Indemnizația de creștere a copilului
Descarcă
Declarație Tata - pentru Indemnizația de creștere a copilului
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru acordarea alocației de stat
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru acordarea ajutorului de urgență
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale - handicap adulți
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale - handicap minori
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale - orientare școlară copil
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru dosarul de alocaţie pentru susţinerea familiei
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru dosarul de ajutor social
Descarcă
Listă - Acte necesare OBŢINERII INDEMNIZAŢIEI/STIMULENTULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru obţinerea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)
Descarcă
Listă - Acte necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Descarcă
Listă - Bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
Descarcă
Notificare - privind intenţia de a pleca la muncă în străinătate (model)
Descarcă

6. Stare Civilă

LISTĂ - Acte necesare declarării nașterii / căsătoriei / decesului
Descarcă
CERERE - Eliberare certificat de naștere pentru titular act
Descarcă
CERERE - Eliberare certificat de naștere pentru copil minor
Descarcă
CERERE - Eliberare certificat de căsătorie pentru titular act
Descarcă
CERERE - Eliberare certificat de deces
Descarcă
CERERE - Eliberare Adeverință Anexa 9 - Înregistrare naștere / căsătorie / deces
Descarcă
CERERE - Eliberare Anexa 24 - Deschidere procedură succesorală
Descarcă
CERERE - Rectificare acte (naștere, căsătorie, deces)
Descarcă
CERERE - Eliberare extras multilingv naștere
Descarcă
CERERE - Eliberare extras multilingv căsătorie
Descarcă
CERERE - Eliberare extras multilingv deces
Descarcă
CERERE - de Divorț
Descarcă
CERERE - de Transcriere a certificatelor eliberate în străinătate (naștere, căsătorie, deces)
Descarcă
DECLARAȚIE de Căsătorie
Descarcă