Hotărâri Consiliu Local

2023

HCL 24/2023

HCL nr. 24 din 2023 privind aprobarea vânzării a imobilului CF 76926 - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 23/2023

HCL nr. 23 din 2023 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a imobilului CF 76925 - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 22/2023

HCL nr. 22 din 2023 privind aprobarea cotizatiilor și a contribuțiilor datorate de comuna Câlnic pentru anul 2023 - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 21/2023

HCL nr. 21 din 2023 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat UAT Câlnic a unor terenuri - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 20/2023

HCL nr. 20 din 2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare MMSS si UAT Câlnic - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 19/2023

HCL nr. 19 din 2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 18/2023

HCL nr. 18 din 2023 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Câlnic - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 17/2023

HCL nr. 17 din 2023 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Câlnic pe anul 2023 - 02.02.2023

Text LinkText Link

HCL 16/2023

HCL nr. 16 din 2023 privind aprobarea proiectului Infiintare sistem de colectare a apelor uzate, in localitatea Deal - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 15/2023

HCL nr. 15 din 2023 privind participarea com. Câlnic la Programul vizând protectia resurselor de apă, sisteme de canalizare - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 14/2023

HCL nr. 14 din 2023 privind aprobarea organizării retelei scolare pe raza comunei Câlnic anul 2023-2024 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 13/2023

HCL nr. 13 din 2023 Neasumarea responsabilitatii Program pentru Școli - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 12/2023

HCL nr. 12 din 2023 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va valorifica in anul 2023 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 11/2023

HCL nr. 11 din 2023 privind însușirea rectificării nr. 19 a BVC pe anul 2022 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 10/2023

HCL nr. 10 din 2023 privind darea in folosinta gratuită a imobilului teren CF nr. 76924 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 9/2023

HCL nr. 9 din 2023 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al comunei Câlnic a unor bunuri imobile - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 8/2023

HCl nr. 8 din 2023 privind vânzarea imobilului înscris în CF nr. 76925 cu suprafata de 308 mp - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 7/2023

HCL nr. 7 din 2023 privind vânzarea imobilului inscris in CF 76926 cu suprafața de 308 mp - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 6/2023

HCL nr. 6 din 2023 privind stabilirea numărului de posturi de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2023 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 5/2023

HCL nr. 5 din 2023 privind acordarea unui mandat special primar în Adunarea Generala Apa Alba - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 4/2023

HCL nr. 4 din 2023 privind aprobarea Planului de Acțiuni și de Lucrări de Interes Local pentru beneficiari ajutor social 2023 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 3/2023

HCL nr. 3 din 2023 privind aprobarea contractului de sponsorizare încheiat cu Elis PAVAJE - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 2/2023

HCL nr. 2 din 2023 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent 2022 - 27.01.2023

Text LinkText Link

HCL 1/2023

HCL nr. 1 din 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2023 - 27.01.2023

Text LinkText Link