Hotărâri Consiliu Local

2023

HCL 62/2023

HCL nr. 62 Privind exprimarea acordului pentru transmiterea din domeniul public in administrarea MADR a imobil sediu al circum. sanitar veterinara - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 61/2023

HCL nr. 61 Privind vânzarea imobilului construcție aflat in domeniul privat in suprafata de 125 mp situat in localitatea Câlnic nr.426 - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 60/2023

HCL nr. 60 Privind rectificarea BVC al comunei Câlnic anul 2023 - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 59/2023

HCL nr. 59 Privind aprobarea Contului de execuție anual al Bugetului local la data 31.12.2022 - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 58/2023

HCL nr. 58 Privind trecerea din domeniul privat al Com Câlnic în domeniul public a imobil suprafata 567 CF 71235 - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 57/2023

HCL nr. 57 Privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale al Com. Câlnic unor sume reprezentand amenzi debitori decedati - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 56/2023

HCL nr. 56 Privind acordarea unui mandat special domnului primar in adunarea generala APA Alba - 31.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 54/2023

HCL nr. 54 Privind aprobarea cumpărării imobilului in suprafata de 1154 mp, str. Bisericii nr. 206A - 15.05.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 53/2023

HCL nr. 53 Privind modificarea începând cu data 25 aprilie 2023 a salariilor de baza pentru funcționari publici si personal contractual - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 52/2023

HCL nr. 52 Privind aprobarea susținerii Parteneriat GAL Tara Secaselor prin includere com. Câlnic in parteneriat - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 51/2023

HCL nr. 51 Privind aprobarea demarării procedurii achizitie imobil supra.1154 mp - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 50/2023

HCL nr. 50 privind predarea catre MDLPA prin CNI amplasament pentru construire dispensar uman loc. Câlnic - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 49/2023

HCL nr. 49 Privind stabilirea apartenentei la domeniul privat imobil 125 mp CF 70133 - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 48/2023

HCL nr. 48 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Câlnic pe anul 2023 - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 47/2023

HCL nr. 47 Privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere str. Alei - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 46/2023

HCL nr. 46 Privind aprobarea Contului de execuție al BVC la data 31.03.2023 - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 45/2023

HCL nr. 45 Privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere imobil suprafata 612 mp - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 44/2023

HCL nr.44 Privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima înscriere in sistemul de Cadastru și Carte Funciara imobil 352 mp - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 43/2023

HCL nr. 43 Privind acordarea de sprijin financiar unor unitatii de cult din comuna Câlnic - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 42/2023

HCL nr. 42 Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2023 - 28.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 41/2023

HCL nr. 41 Privind aprobarea participării Comunei Câlnic in cadrul programului privind casarea autovehiculelor. fondul de mediu - 24.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 40/2023

HCL nr. 40 Privind modificarea HCL nr. 111 din 2021 si modificata de HCL nr. 91 din 2022 - 10.04.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 39/2023

HCL nr. 39 din 2023 aprobare documentație tehnica modernizare cămin cultural - 29.03.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 38/2023

HCL nr. 38 din 2023 Privind desemnarea reprezentantilor CL in comisie evaluare secretar - 24.03.2023

Document PDFAnexe PDF

HCL 37/2023

HCL nr. 37 din 2023 Privind rectificarea BVC com. Câlnic anul 2023 - 24.03.2023

Document PDFAnexe PDF