Hotărâri Consiliu Local

2022

HCL 49/2022

HCL nr. 48 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 48/2022

HCL nr. 48 din 2022 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 27/2021 privind aprobarea volumului maxim pentru valorificare prin vânzare directă, a masei lemnoase producția anului 2021 - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 47/2022

HCL nr. 47 din 2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta și valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Câlnic - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 46/2022

HCL nr. 46 din 2022 privind aprobarea PUD pentru Construire dispensar uman în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, județul Alba - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 45/2022

HCL nr. 45 din 2022 privind acordul de principiu privind transferul imobilului teren înscris în CF nr. 76875 Câlnic, în suprafață de 111 mp, din domeniul public al Comunei Câlnic în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Alba - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 44/2022

HCL nr. 44 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 43/2022

HCL nr. 43 din 2022 Privind inițializarea demersurilor de elaborare a documentației de actualizare a PUG al Comunei Câlnic și a Regulamentului local de urbanism - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 42/2022

HCL nr. 42 din 2022 Privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2021-2022, începând cu semestrul II - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 41/2022

HCL nr. 41 din 2022 Privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 40/2022

HCL nr. 40 din 2022 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic la data de 31.03.2022 - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 39/2022

HCL nr. 39 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2022, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - 29.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 38/2022

HCL nr. 38 din 2022 Privind aprobarea contractelor de sponsorizare încheiate cu ocazia sărbătorilor pascale - 15.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 37/2022

HCL nr. 37 din 2022 Privind aprobarea Documentației, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, jud.Alba” și pentru aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - 15.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 36/2022

HCL nr. 36 din 2022 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Câlnic, jud. Alba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” - 15.04.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 35/2022

HCL nr. 35 din 2022 privind vânzarea/închirierea imobilului teren aflat în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76824 Câlnic - suprafață teren 2418 mp, situat în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 34/2022

HCL nr. 34 din 2022 privind vânzarea/închirierea imobilului teren aflat în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76838 Câlnic - suprafață teren 436 mp, situat în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 33/2022

HCL nr. 33 din 2022 privind aprobarea documentaţiei de parcelare a imobilului situat administrativ în localitatea Câlnic, comuna Câlnic, înscris în CF nr. 76804 Câlnic, nr. cadastral 76804, în suprafață de 2009 mp

Document PDFAnexa PDF

HCL 32/2022

HCL nr. 32 din 2022 privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania S.A.

Document PDFAnexa PDF

HCL 31/2022

HCL nr. 31 din 2022 privind vânzarea imobilelor teren și construcții aflate în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 73670 Câlnic - suprafață teren 1.400 mp și suprafață construcții 107 mp, situate în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 60, județul Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 30/2022

HCL nr. 30 din 2022 privind vânzarea imobilelor teren și construcții aflate în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 76853 Câlnic - suprafață teren 250 părți din 1.235 părți , respectiv 250 mp din 1235 mp și suprafață construcții 243 mp, situate în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 287, județul Alba

Document PDFAnexa PDF