Hotărâri Consiliu Local

2022

HCL 99/2022

HCL 99 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 31.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 98/2022

HCL 98 din 2022 Privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anilor precedenți în limita sumei de 1.700.000 lei pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 31.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 97/2022

HCL 97 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 96/2022

HCL 96 din 2022 privind aprobarea retragerii unilaterale a UAT Comuna Câlnic, în calitate de membru, din Asociația ”Țara Vinului” - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 95/2022

HCL 95 din 2022 privind aprobarea completării Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, aprobat prin HCL nr. 35/2021 privind Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 94/2022

HCL 94 din 2022 Privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Câlnic, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau co-proprietatea contribuabilului precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 93/2022

HCL 93 din 2022 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Comuna Câlnic, Județul Alba, înscris în CF nr. 76852, nr. top. 76852-teren împrejmuit în sup. de 1167 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 92/2022

HCL 92 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2022, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba - 19.08.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 91/2022

HCL 91 din 2022 privind aprobarea completării și modificării HCL nr. 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 90/2022

HCL 90 din 2022  Privind vânzarea imobilului teren aflat în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscris în CF nr. 76852 Câlnic - suprafață teren 1167 mp, situat în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, județul Alba - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 89/2022

HCL 89 din 2022 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, Loc. Câlnic, Str.Principală, nr. 329, Jud. Alba - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 88/2022

HCL 88 din 2022 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Comuna Câlnic, Județul Alba, înscris în CF nr. 76838, nr. top. 76838-teren neîmprejmuit în sup. de 436 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 87/2022

HCL 87 din 2022 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Comuna Câlnic, Județul Alba, înscris în CF nr. 76841, nr. top. 76841-teren neîmprejmuit în sup. de 630 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 86/2022

HCL 86 din 2022 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Comuna Câlnic, Județul Alba, înscris în CF nr. 76824, nr. top. 76824-teren împrejmuit în sup. de 2418 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Câlnic - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 85/2022

HCL 85 din 2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui număr de 2 cabinete medicale, proprietatea Comunei Câlnic, situate în clădirea Dispensarului Uman Deal, comuna Câlnic - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 84/2022

HCL 84 din 2022 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic la data de 30.06.2022 - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 83/2022

HCL 83 din 2022 Privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării imobilelor teren și construcții aflate în domeniul privat al Comunei Câlnic, înscrise în CF nr. 76844 Câlnic - teren 2/8 părți, respectiv 897,25 mp din 3589 mp și construcții 2/8 părți, situate în intravilanul comunei Câlnic, localitatea Câlnic, nr. 11, județul Alba - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 82/2022

HCL 82 din 2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2022 - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 81/2022

HCL 81 din 2022 privind aprobarea ,,Planului pentru asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2022” - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 80/2022

HCL 80 din 2022 Privind aprobarea acordării unei cantități de maxim 5 mc lemn de foc/nr.de casă pentru persoanele care nu au domiciliul pe raza comunei Câlnic, dar care dețin un imobil pe raza comunei Câlnic sau locuiesc faptic într-un imobil situat pe raza comunei Câlnic - 29.07.2022

Document PDFAnexa PDF