Hotărâri Consiliu Local

2021

HCL 103/2021

HCL 103 din 24.09.2021 privind modificare Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021.

Document PDFAnexa PDF

HCL 102/2021

HCL 102 din 24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat conform O.G. nr. 15 din 2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 101/2021

HCL 101 din 24.09.2021 aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 100/2021

HCL 100 din 24.09.2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 99/2021

HCL 99 din 24.09.2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 98/2021

HCL 98 din 24.09.2021 aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, Str. Principală, nr. 10, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 97/2021

HCL 97 din 24.09.2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic, Str. Principală, nr. 11, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 96/2021

HCL 96 din 24.09.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului nr. 502019 privind aprobarea actualizării valorii de investiții a proiectului CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC

Document PDFAnexa PDF

HCL 95/2021

HCL nr. 95 din 24.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 94/2021

HCL 94 din 27.08.2021 Privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 93/2021

HCL 93 din 27.08.2021 Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Câlnic și Asociația Creștem România Împreună în vederea efectuării unei acțiuni de plantare puieți și împăduriri

Document PDFAnexa PDF

HCL 92/2021

HCL 92 din 27.08.2021 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului nr. 36din2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic

Document PDFAnexa PDF

HCL 91/2021

HCL 91 din 27.08.2021 Privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare’’ al Comunei Câlnic domnului profesor BAȘA ALEXANDRU

Document PDFAnexa PDF

HCL 90/2021

HCL 90 din 27.08.2021 Privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare’’ al Comunei Câlnic preotului OANA CONSTANTIN

Document PDFAnexa PDF

HCL 89/2021

HCL 89 din 27.08.2021 Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 88/2021

HCL 88 din 27.08.2021 Privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și construcții) aflate în domeniul privat al Comunei Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 87/2021

HCL 87 din 27.08.2021 Privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al Comunei Câlnic, Județul Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 86/2021

HCL 86 din 27.08.2021 Privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității

Document PDFAnexa PDF

HCL 85/2021

HCL 85 din 27.08.2021 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 84/2021

HCL 84 din 25.08.2021 privind aprobarea documentului de sinteză integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic, jud. Alba, în cadrul proiectului ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comunele Șpring, Doștat, Roșia de Secaș, Cut și Câlnic’’ 

Document PDFAnexa PDF