Hotărâri Consiliu Local

2021

HCL 130/2021

HCL nr. 130/2021 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Calnic pe anul 2021.

Document PDFAnexa PDF

HCL 129/2021

HCL nr. 129/2021 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic la trimestrul al IV-lea al anului 2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 128/2021

HCL nr. 128/2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 127/2021

HCL nr. 127/2021 privind aprobarea contractelor de sponsorizare încheiate cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Document PDFAnexa PDF

HCL 126/2021

HCL nr. 126/2021 privind modificarea HCL nr. 81 din 2021 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului administrativ

Document PDFAnexa PDF

HCL 125/2021

HCL nr. 125/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic. Loc. Deal, nr. 240, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 124/2021

HCL nr. 124/2021 privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Câlnic, privind majorarea valorii de inventar ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții “SCHIMBARE DE DESTINAȚIE A CORPURILOR C2, C3, C4, WC, MAGAZIE LEMNE ȘI MAGAZIE MATERIALE ÎN CENTRU DE SERVICII INTEGRATE (C.S.I.)“

Document PDFAnexa PDF

HCL 123/2021

HCL nr. 123/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 122/2021

HCL nr. 122/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022

Document PDFAnexa PDF

HCL 121/2021

HOTĂRÂREA NR. 121 din 2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic pe anul 2021.

Document PDFAnexa PDF

HCL 120/2021

HOTĂRÂREA NR. 120 din 2021 privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Document PDFAnexa PDF

HCL 119/2021

HOTĂRÂREA NR. 119 din 2021 Privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2021-2022, începând cu semestrul I.

Document PDFAnexa PDF

HCL 118/2021

HOTĂRÂREA NR. 118 din 2021 privind acceptarea donației domnului acad. prof. dr. Marius Porumb și a soției, doamna Zoe Vida Porumb.

Document PDFAnexa PDF

HCL 117/2021

HOTĂRÂREA NR. 117 din 2021 privind acceptarea donației doamnei Bodea Maria, domiciliată în Comuna Câlnic, nr. 392, Județul Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 116/2021

HOTĂRÂREA NR. 116 din 2021 privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL 115/2021

HOTĂRÂREA NR. 115/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2021, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 114/2021

HOTĂRÂREA NR. 114/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în Comuna Câlnic. Loc. Câlnic, nr. 418, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 113/2021

HOTĂRÂREA NR. 113/2021 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Câlnic la data de 30.09.2021 

Document PDFAnexa PDF

HCL 112/2021

HOTĂRÂREA NR. 112/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi comuna Câlnic, județul Alba” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”

Document PDFAnexa PDF

HCL 111/2021

HOTĂRÂREA NR. 111/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”

Document PDFAnexa PDF