Hotărâri Consiliu Local

2021

HCL 12/2021

HCL nr. 12 din 2021 Privind aprobarea revocarii HCL nr. 22 din 2020 al Consiliului local Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 11/2021

HCL nr. 11 din 2021 Privind aprobarea încheierii contractelor de salubrizare

Document PDFAnexa PDF

HCL 10/2021

HCL nr. 10 din 2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Câlnic in Comisia de evaluare si Asigurarea Calității

Document PDFAnexa PDF

HCL 9/2021

HCL nr. 9 din 2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Câlnic in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 8/2021

HCL nr. 8 din 2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal in adunarea generala ADISalubris Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 7/2021

HCL nr. 7 din 2021 Privind aprobarea documentației cadastrale de îndreptare eroare materiala, repozitionare imobil

Document PDFAnexa PDF

HCL 6/2021

HCL nr. 6 din 2021 Privind stabilirea numarului de posturi de aisitenti personali pentru persoanele cu handicap

Document PDFAnexa PDF

HCL 5/2021

HCL nr. 5 din 2021 Privind aprobarea organizarii Retelei scolare a unitatilor de invatamant com. Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL 4/2021

HCL nr. 4 din 2021 Privind aprobarea Planului de acțiuni si de lucrări de interes local efectuate de persoanele beneficiare de ajutor social

Document PDFAnexa PDF

HCL 3/2021

HCL nr. 3 din 2021 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa anul 2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 2/2021

HCL nr. 2 din 2021 Privind acoperirea din excedentul bugetului local a deficitului din sursa A

Document PDFAnexa PDF

HCL 1/2021

HCL nr. 1 din 2021 Privind alegerea presedintelui de ședinta pentru luna ianuarie 2021.

Document PDFAnexa PDF