Hotărâri Consiliu Local

2021

HCL 25/2021

HCL nr. 25 din 2021 Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai a Consiliului local al com. Câlnic - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 24/2021

HCL nr. 24 din 2021 Privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si a RLU a com. Câlnic - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 23/2021

HCL nr. 23 din 2021 Privind aprobarea Bugetului local al Comunei Câlnic pe anul 2021 - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 22/2021

HCL nr. 22 din 2021 Privind încetarea contractului de concesiune nr. 2493 din 04.11.2004 incheiat intre com. Câlnic și Dr. Faur Maria - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 21/2021

HCL nr. 21 din 2021 Privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local al comunei Câlnic la data 31.12.2020 - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 20/2021

HCL nr. 20 din 2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social - baie socială - 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 19/2021

HCL nr. 19 din 2021 Privind alegerea președintelui de ședință din data 21.04.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 18/2021

HCL nr. 18 din 2021 Privind aprobarea modificării art. 6 din HCL nr. 56 din 2019 a consiliului local al com. Câlnic - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 17/2021

HCL nr. 17 din 2021 Privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului com. Câlnic - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 16/2021

HCL nr. 16 din 2021 Privind aprobarea achitării cotizației anuale către GAL Țara Șecașelor Alba-Sibiu - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 15/2021

HCL nr. 15 din 2021 Privind gestionarea câinilor fără stăpân din com. Câlnic, jud. Alba - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 14/2021

HCL nr. 14 din 2021 Privind aprobarea asigurării serviciilor silvice pentru Fondul forestier proprietate publică a com.Câlnic - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 13/2021

HCL nr.13 din 2021 Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței publice a consiliului local al com. Câlnic - 26.02.2021

Document PDFAnexa PDF

HCL 12/2021

HCL nr. 12 din 2021 Privind aprobarea revocarii HCL nr. 22 din 2020 al Consiliului local Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 11/2021

HCL nr. 11 din 2021 Privind aprobarea încheierii contractelor de salubrizare

Document PDFAnexa PDF

HCL 10/2021

HCL nr. 10 din 2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Câlnic in Comisia de evaluare si Asigurarea Calității

Document PDFAnexa PDF

HCL 9/2021

HCL nr. 9 din 2021 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Câlnic in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 8/2021

HCL nr. 8 din 2021 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal in adunarea generala ADISalubris Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 7/2021

HCL nr. 7 din 2021 Privind aprobarea documentației cadastrale de îndreptare eroare materiala, repozitionare imobil

Document PDFAnexa PDF

HCL 6/2021

HCL nr. 6 din 2021 Privind stabilirea numarului de posturi de aisitenti personali pentru persoanele cu handicap

Document PDFAnexa PDF