Hotărâri Consiliu Local

2020

HCL 55/2020

Hotărârea nr. 55 din 13.12.2020 privind aprobarea contractului de prestări servicii nr. 3977 din 02.12.2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 54/2020

Hotărârea nr. 54 din 13.12.2020 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat între UAT Spring, UAT Roșia de Secaș, UAT Doștat, UAT Cut și UAT Câlnic pentru realizarea investiției ”ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE ȘPRING, DOȘTAT, ROȘIA DE SECAȘ, CUT și CÂLNIC”

Document PDFAnexa PDF

HCL 53/2020

Hotărârea nr. 53 din 13.12.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale

Document PDFAnexa PDF

HCL 52/2020

Hotărârea nr. 52 din 13.12.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 51/2020

Hotărârea nr. 51 din 13.12.2020 privind alegerea Viceprimarului com. Câlnic, jud. Alba.

Document PDFAnexa PDF

HCL 50/2020

Hotararea nr. 50 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Calnic pe anul 2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 49/2020

Hotararea nr. 49 Privind alegerea presedintelui de sedinta a sedintei extraordinare din data de 04.12.2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 48/2020

Hotararea nr. 48 Privind împuternicirea d-lui primar Bodea Lucian Tiberiu să reprezinte comuna Câlnic în relațiile cu AFIR

Document PDFAnexa PDF

HCL 47/2020

Hotararea nr. 47 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Câlnic pe anul 2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 46/2020

Hotararea nr. 46 privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 27.11.2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 45/2020

HCL nr. 45 din 30 OCT 2020 privind alegerea dlui. consilier local, Dobre Iuliu Alexandru în funcția de Viceprimar al com. Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL 44/2020

HCL nr. 44 din 30 OCT 2020 privind constituirea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al com. Câlnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL 43/2020

HCL nr. 43 din 30 OCT 2020 privind alegerea dlui. CUNȚAN IOAN ca Președinte de ședință pentru luna OCTOMBRIE 2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 42/2020

Hotararea nr. 42 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al com. Câlnic pe anul 2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 41/2020

Hotararea nr. 41 Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data de 18.09.2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 40/2020

Hotararea nr. 40 Privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea funciară a dreptului de propietate al com. Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 39/2020

Hotararea nr. 39 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Câlnic pe anul 2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 38/2020

Hotararea nr. 38 Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare din data de 28.08.2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 37/2020

Hotararea nr. 37 Privind aprobarea documentației de parcelare a imobilului situat administrativ în Câlnic, extravilan, înscris în CF nr.72576 Câlnic, nr. cadastral 72576

Document PDFAnexa PDF

HCL 36/2020

Hotararea nr. 36 Privind aprobarea închirierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 999 din 12.07.2005

Document PDFAnexa PDF