Hotărâri Consiliu Local

2019

HCL 51/2019

HCL 51/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Câlnic, jud. Alba. - 31.10.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 50/2019

Privind aprobarea actualizării valorii de investiții a proiectului CANALIZAREA MENAJERĂ ȘI STAȚIA DE EPURARE CU RACORD ELECTRIC ÎN COM. CÂLNIC JUD. ALBA Consiliul local al com. CÂLNIC, județul Alba, întrunit în ședință ordinară, publică, din data de 31.10.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 49/2019

Privind aprobarea modificării HCL nr. 46/2019 privind nomenclatorului stradal al comunei CÂLNIC jud. ALBA

Document PDFAnexa PDF

HCL 48/2019

Privind Aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Câlnic jud. Alba pe anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 47/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local com. Câlnic jud. Alba din dat de 31.10.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 46/2019

Privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei CÂLNIC jud. ALBA

Document PDFAnexa PDF

HCL 45/2019

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al com. Cîlnic, jud. Alba pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 44/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Cîlnic, Jud. Alba, din data de 27.09.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 43/2019

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului local pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 42/2019

Privind alegerea președintelui de ședința publică extraordinară cu convocare de îndată, Consiliului local al Comunei Câlnic, Jud. Alba, din data de 28.08.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 41/2019

Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integral de Cadastru și Carte Funciara a unor imobile situate administrativ în extravilanul UAT a comunei Cîlnic, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 40/2019

Privind modificarea HCL nr. 35/2019 privind înscrierea definitivă în Curtea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Câlnic - domeniul public, pentru imobile aflate în intravilanul comunei Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 39/2019

Privind îniințarea serviciului voluntar pentru situații de urgență

Document PDFAnexa PDF

HCL 38/2019

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului local pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 37/2019

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului local pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 36/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului locale al Comunei Câlnic, Jud. Alba, din data de 26.07.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 35/2019

Privind revocarea HCL 26/2019 și înscrierea definitivă în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al comunei Câlnic - domeniul public, pentru imobile în intravilanul comunei Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 34/2019

Privind încrierea definitivă în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Domeniului Privat al Comunei Câlnic a imobilului - Teren înscris în CF 71465 nr. Top 164/2/3/2

Document PDFAnexa PDF

HCL 33/2019

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului local pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 32/2019

Privind alegerea președintelui de ședința a ședinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Câlnic, Jud. Alba, din data de 28.06.2019

Document PDFAnexa PDF