Hotărâri Consiliu Local

2019

HCL 01/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Cîlnic, Jud. Alba, din data de 18.01.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 02/2019

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 03/2019

Privind aprobarea volumului și prețurilor de vânzare de a lemnului de lucru și a lemnului de foc fasonat pentru consumul propriu și al populației din fondul forestier proprietatea publică a comunei Cîlnic jud. Alba, pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 04/2019

Privind aprobarea modificării cuantumului redevenței prevăzută în contractul de concesiune nr. 761/2012

Document PDFAnexa PDF

HCL 05/2019

Privind modificarea salariilor de bază pentru Secretar Comuna, funcționarii publici și personalul contractului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Câlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 06/2019

Privind aprobarea rețelei școlare la nivelul Comunei Câlnic, Jud. Alba pe anul școlar 2019-2020

Document PDFAnexa PDF

HCL 07/2019

Privind stabilirea numărului de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, în comuna Câlnic, pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 08/2019

Privind alegerea președintelui de ședința a ședinței publice extraordinare cu convocare de îndată, a Consiliului local al Comunei Câlnic, Jud, Alba,din data de 28.02.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 09/2019

Privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local efectuate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familie beneficiar de ajutor social

Document PDFAnexa PDF

HCL 10/2019

Cu privire la acordul Consiliului Local al Comunei Câlnic pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 1000 mp, înscris CF 71270, top 71270, proprietar Comuna Câlnic, categoria pajiște permanente pentru realizarea obiectivului de construire rama dejecții animale

Document PDFAnexa PDF

HCL 11/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Câlnic, Jud. Alba, din data de 29.03.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 12/2019

Privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului - Teren și Cămin cultural

Document PDFAnexa PDF

HCL 13/2019

Cu privire la aprobarea achitării cotizației datorate Asociației Țara Secașelor Alba - Sibiu pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 14/2019

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.4/ 18.01.2019 privind modificarea cuantumului redevenței prevazută în contractul de concesiune nr. 761/2012

Document PDFAnexa PDF

HCL 15/2019

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Câlnic , Jud. Alba, din data de 19.04.2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 16/2019

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Document PDFAnexa PDF

HCL 17/2019

Privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 18/2019

Privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 19/2019

Privind aprobarea transferului sumei de 21.950 lei, reprezentând cotizații și contribuții pentru anul 2019 datorate de Comuna Câlnic asociațiilor din care face parte

Document PDFAnexa PDF

HCL 20/2019

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020

Document PDFAnexa PDF