Hotărâri Consiliu Local

2018

HCL 75/2018

Privind revocarea art. 2 din H.C.L. 61/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe nul 2018 pentru fondul forestier proprietate a comunei Cîlnic, prezentată de Ocolul Silvic Valea Pianului R.A. , Jud. Alba, și prelungirea duratei contractului de administrare nr. 8/04.12.2012

Document PDFAnexa PDF

HCL 73/2018

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în sistemul integral de Cadastru și Carte Funciara a unor imobile situate administrativ în extravilanul UAT Cîlnic, Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 72/2018

Privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare

Document PDFAnexa PDF

HCL 71/2018

Privind stabilirea pentru anul 2019 a datelor de desfășurare a târgurilor din Comuna Cîlnic Jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 70/2018

Privind înregistrarea în domeniul public al Comunei Cîlnic a bunurilor rezultate din investiția " achiziție și montat contoare apa, com. Cîlnic, jud. Alba", și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa cu bunurile rezultate din investitia "achizitiei și montat contoare apa, com Cîlnic, jud. Alba"

Document PDFAnexa PDF

HCL 69/2018

Privind rectificarea Bugetului Consiliului local al comunei Cîlnic, Jud.Alba pe anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 68/2018

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al com. Cîlnic, jud. Alba pentru anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 67/2018

Privind alegerea președintelui de ședința a ședinței publice extraordinare cu convocare de indata, a Consiliului local al Comunei Cîlnic, Jud, Alba,din data de 10.12.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 66/2018

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al UATC Cîlnic pentru aul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 65/2018

Privind acordarea unui mandat domnului viceprimar Badila Ioan reprezenrtantul Consiliului Local Cîlnic în adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitara "Apa Alba"

Document PDFAnexa PDF

HCL 64/2018

Hotărârea nr. 64/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019

Document PDFAnexa PDF

HCL 63/2018

Hotărârea nr. 63/2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 62/2018

Hotărârea nr. 62/2018 privind alegera președintelui de sedinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Cilnic, Jud. Alba, din data de 28.11.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 61/2018

Hotărârea nr. 61/2018 prinvind probarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietate a comunei Cîlnic, prezentata de Ocolul Silvic Valea Pianului R.A., Jud. Alba, și prelungirea duratei contractului de administrare nr. 8/04.12.2012

Document PDFAnexa PDF

HCL 60/2018

Hotărârea nr. 60/2018 privind alegerea președintelui de sedința a sedinței ordinare, publice a Consiliului local al Comunei Cilnic, Jud. Alba, din data de 31.10.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 59/2018

Hotărârea nr. 59/2018 privind aprobarea contului de execuție bugetara la data de 30.06.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 58/2018

Hotărârea nr. 58/2018 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în Cartea Funciara a UAT Cîlnic a imobilui situat în loc. Deal, în favoarea plublic al Comunei Cîlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 57/2018

Hotărârea nr. 57/2018 privind aprobarea retificării bugetului de venit și cheltuirli al com. Cîlnic, Jud. Alba pentru anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 56/2018

Hotărârea nr. 56/2018 privind alegerea președintelui de ședință a ședinței, publice a Consiliului local al Comunei Cîlnic, Jud. Alba, din data de 28.09.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 55/2018

Hotărârea nr. 55/2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile din comuna Cîlnic de către Consiliului Local Cîlnic

Document PDFAnexa PDF