Hotărâri Consiliu Local

2018

HCL 29/2018

Hotărârea nr. 29/2018 privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consilului local com. Cîlnic jud. Alba din data de 27.04.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 30/2018

Hotărârea nr. 30/2018 consiliul local al comunei Cîlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară, publică din data 27.04.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 31/2018

Privind reorganizarea activității Comunei Cîlnic cu aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cîlnic

Document PDFAnexa PDF

HCL 32/2018

Privind aprobarea modificării HCL nr. 71/2017 privind Planul de ocupare a funcțiilor piblice pentru aparatul de specialitate a primarului com. Cîlnic jud. Alba pentru anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 33/2018

Privind aprobarea mainfestării culturale ZILELE CÎLNICULUI pentru anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 34/2018

Hotărârea nr. 34/2018 privind susținerea Decarației de Unire cu Republica Moldova

Document PDFAnexa PDF

HCL 35/2018

Privind atribuirea de imobil 496 în localitatea Cîlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 36/2018

Privind gestionarea cainilor fără stăpân din com. Cîlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 37/2018

Privind Aprobarea execuției bugetare pentru anul 2017 al com. Cîlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 38/2018

Privind Aprobarea contului de execuție la 31.03.2018 al com. Cîlnic jud.Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 39/2018

Hotărârea nr. 39/2018 privind Aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cîlnic jud. Alba pe anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 40/2018

Privind modificarea HCL nr. 97/2017 privind modificări salariale în com. Cîlnic jud. Alba

Document PDFAnexa PDF

HCL 41/2018

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consiliului local com. Cîlnic jud. Alba din data de 31.05.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 42/2018

Consiliul local al comunei Cîlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară, publică din data 31.05.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 43/2018

Hotărârea nr. 43/2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 44/2018

Hotărârea nr. 44/2018 privind Aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cîlnic jud. Alba pe anul 2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 45/2018

Hotărârea nr. 45/2018 privind implementarea proiectului REPARAȚII ȘCOALA GENERALĂ SAT. DEAL, COM. CÎLNIC JUD. ALBA

Document PDFAnexa PDF

HCL 46/2018

Privind alegerea președintelui de ședință a ședinței ordinare, publice a Consililului local com. Cîlnic jud. Alba din data de 29.06.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 47/2018

Consiliul local al comunei Cîlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară, publică din data 29.06.2018

Document PDFAnexa PDF

HCL 48/2018

Hotărârea nr. 48/2018

Document PDFAnexa PDF