Hotărâri Consiliu Local

2016

HCL 27/2016

Hotararea nr. 27/2016 privind aprobarea participarii comunei Calnic in cadrul parteneriatului GAL Tara Secaselor (Asociatia Tara Secaselor Alba-Sibiu) in vederea depunerii pentru selectie si in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Teritoriului pentru Perioada 2014-2020.

Document PDFAnexa PDF

HCL 26/2016

Hotararea nr. 26/2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Calnic din data de 31.03.2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 25/2016

Hotararea nr. 25/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Calnic, din data de 31.03.2016

Document PDFAnexa PDF

HCL 24/2016

Hotararea nr. 24/2016 privind acordarea gratuita a lemnelor de foc pentru incalzirea Bisericilor Ortodoxe de pe raza comunei Calnic si satului Deal.

Document PDFAnexa PDF

HCL 23/2016

Hotararea nr. 23/2016 privind acordarea gratuita a lemnelor de foc pentru incalzirea: Unitatilor Scolare pe raza comunei Calnic si a stului Deal si a Cladirii Primariei Calnic.

Document PDFAnexa PDF

HCL 22/2016

Hotararea nr. 22/2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii la invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate.

Document PDFAnexa PDF

HCL 21/2016

Hotararea nr. 21/2016 privind Aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Calnic pe anul 2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 20/2016

Hotararea nr. 20/2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Calnic din data de 11.03.2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 19/2016

Hotararea nr. 19/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a sedintei Consiliului Local al comunei Calnic intrunit in sedinta ordinara din data de 11.03.2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 18/2016

Hotararea nr. 18/2016 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Canalizare menajera si Statie de epurare cu racord electric in localitatea Calnic, comuna Calnic jud. Alba, si a cofinantarii de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si administratiei publice si Bugetul Local.

Document PDFAnexa PDF

HCL 17/2016

Hotararea nr. 17/2016 privind aprobarea "Planului de actiuni si de lucrari de interes local" efectuate de una dintre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social.

Document PDFAnexa PDF

HCL 16/2016

Hotararea nr. 16/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Calnic - 19.02.2016

Document PDFAnexa PDF

HCL 15/2016

Hotararea nr. 15/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Calnic - 19.02.2016

Document PDFAnexa PDF

HCL 14/2016

Hotararea nr. 14/2016 privind revocarea hotararilor nr. 40 si nr. 70 din 2015.

Document PDFAnexa PDF

HCL 13/2016

Hotararea nr. 13/2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Calnic din data de 19.02.2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 12/2016

Hotararea nr. 12/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a sedintei ordinarea a Consiliului Local al comunei Calnic, din data de 19.02.2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 11/2016

Hotararea nr. 11/2016 privind Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor pe anul 2016 la Ocolul Silvic Pianu.

Document PDFAnexa PDF

HCL 10/2016

Hotararea nr. 10/2016 privind Aprobarea Bugetului Consiliului Local al comunei Calnic pe anul 2016.

Document PDFAnexa PDF

HCL 09/2016

Hotararea nr. 9/2016 privind Aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti, in suma de 122.000,00 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Document PDFAnexa PDF

HCL 08/2016

Hotararea nr. 8/2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Calnic din data de 29.01.2016.

Document PDFAnexa PDF